Kinesiology tape – kinezi trakama sprovodi se tehnika stara više od 20 godina. Ova tehnika se bazira na prirodnom procesu ozdravljenja samog tela i svoju efikasnost pokazuje aktiviranjem neuroloških i cirkulatornih sistema. Mišići nemaju samo zadatak da pomeraju telo, nego i da kontrolišu protok limfne i venske tečnosti, telesnu temperaturu , itd. Ova tehnika primenjuje se korišćenjem specijalne trake koja oponaša svojstva kože. Traka je vodootporna, seče se i postavlja s različitim stepenom zategnutosti u zavisnosti od vrste efekta koji lekar ili fizioterapeut žele da postignu.