Privatne firme iz Srbije na jednom mestu - privatniksam.rs
Sre, 10. Jul 2019.

Simultano prevođenje

Najsloženiji oblik prevođenja je simultano prevođenje. U agenciji Versus ovu uslugu možete dobiti na najvišem profesionalnom nivou, u jezičkoj kombinaciji u skladu sa vašim potrebama, i uz kompletnu tehničku podršku.

O simultanom prevođenju važno je imati nekoliko informacija.

Prevodilac usmeno prevodi izgovorene reči u toku govornikovog izlaganja, gotovo istovremeno, preciznije, sa zakašnjenjem od nekoliko sekundi. On izgovoreno mora da čuje, prevede, i izgovori na drugom jeziku, istovremeno slušajući naredne reči, koje takođe prevodi, izgovara... Ovo nije moguće izvesti bukvalno reč po reč, pa prevodilac interpretira smisao i jezičke sklopove, zbog čega je potrebno ogromno znanje, spretnost, iskustvo, brzina, koncentracija...

Simultano prevođenje je veoma naporan i stresan posao, koji prevodioci rade u paru, smenjujući se na svakih dvadesetak minuta. Radni dan simultanog prevodioca traje šest sati.

Za simultano prevođenje neophodna je oprema, a agencija Versus je poseduje, odabira i montira u skladu sa vrstom skupa. Obično su to lake, montažne, zvučno izolovane kabine ili manje stone kabine za prevodioce, opremljene slušalicama i mikrofonima. U opremu spadaju i mikrofoni za stolove, bubice, zvučnici, miksete, kompleti kablova, uređaji za snimanje skupova... Važno je da sve bude savremeno i u skladu sa najnovijim tehničkim dostignućima – mikrofoni koje poseduje agencija Versus, na primer, neosetljivi su na smetnje mobilnih telefona.

U ponudi agencije Versus je i oprema za video monitoring u susednoj prostoriji, koji se koristi ako u prostoriji za sastanke nema mesta za prevodilačke kabine.

Dodatna oprema uvek dobro dođe. Agencija Versus je u prilici da organizatorima skupova obezbedi video projektore sa projekcionim platnima.

Sve vreme trajanja skupa prisutno je i tehničko lice angažovano od strane agencije Versus, koje opremu doprema, montira i demontira.

Simultano prevođenje najčešće se koristi na kongresima, seminarima, konferencijama i drugim većim poslovnim skupovima, gde govornici i slušaoci vladaju različitim jezicima, kao i na manifestacijama, javnim događajima i pregovorima na visokom nivou, kada je potrebno poštovati protokolarne i organizacione zahteve za precizan vremenski raspored.     

Ukoliko, dakle, imate navedene ili slične situacije, u kojima odnosi sa inostranim partnerom kao najbolje rešenje nameću simultano prevođenje, pozovite nas. Naši prevodioci imaju višegodišnje iskustvo i spremni su da u potpunosti organizuju i realizuju proces simultanog prevođenja za vas.

Komentari

O firmi

Preporučujemo

Čet, 26. Sep 2013.
Sudski tumač, sudski tumači i prevodioci
Prevodilačka agencija i sudski tumači u Beogradu
www.sudski-tumaci.rs0113731734Naš tim sudskih tumača i prevodilaca svetskih jezika pružiće vam širok spektar usluga u prevođenju i overi svih vrsta dokumenata. Vaš izvorni dokument će biti pre